export

Export

Dankzij onze grote kennis en ervaring op het gebied van bloembollen, zaden en vaste planten en onze brede netwerk in het buitenland zijn wij tevens in staat tot het exporteren van verschillende producten en materialen zoals bloembollen, zaden, jonge plantjes, landbouwmachines etc.

Due to uur extensive knowlege and experience in the field of flowerbulbs, seeds, perennails and extensive network abroad we now are also able to export diverse products and materials such as flowerbulbs, seeds, young plants and agricultural machinery etc.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *